RAPORTY I ANALIZY

Sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz wyboru opodatkowania, wnioski kredytowe, wnioski do KRS.