KADRY I PŁACE

Przygotowywanie list płac, dokumentacji pracowniczych, umów cywilnoprawnych, przekazywanie deklaracji do US.